Ga naar de inhoud

We hechten belang aan uw privacy

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren en u de best mogelijke ervaring te bieden. Klik op “Cookies accepteren” om alle cookies te aanvaarden of stel zelf uw voorkeuren in. Meer weten? Lees meer over ons cookiebeleid.

Uw voorkeuren

Pax Animi

Gecertificeerde Asbestexperten

Ontvang een compleet en correct asbestattest met advies op maat bij een mogelijke professionele tussenkomst van een erkend asbestverwijderaar.

ASBESTVEILIG VLAANDEREN

ASBESTVEILIG VLAANDEREN

De Vlaamse regering wil in Vlaanderen het aanwezige asbest in gebouwen van voor 2001 in kaart brengen. 
Tegen 2032 is iedere eigenaar in Vlaanderen verplicht om over zo'n asbestattest te beschikken.

Tegen 2040 wil men Vlaanderen asbestveilig maken door alle onveilige asbest op te sporen en veilig te laten verwijderen.

ASBESTATTEST

Enkel een gecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie (ADI) kan een asbestinventarisatieattest opmaken.
De ADI dient over de erkenning van OVAM te beschikken (Vlaams agentschap dat verantwoordelijk is voor het afvalbeleid en de bodemsanering).
Pax Animi beschikt over 2 gecertificeerde asbestexperten.

ASBESTATTEST

PARTICULIEREN

Verkoop je een woning of gebouw van voor het jaar 2001? Vanaf 23 november 2022 is het asbestattest verplicht bij overdracht van panden die voor 2001 gebouwd zijn.

PARTICULIEREN

VASTGOEDMAKELAARS & SYNDICUS

Wij zijn uw betrouwbare partner voor het opmaken van asbestattesten bij overdracht of voor de gemeenschappelijke delen die onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom vallen.

VASTGOEDMAKELAARS & SYNDICUS

BEDRIJVEN

De Codex welzijn op het werk verplicht werkgevers al sinds 1995 een asbestinventaris op te maken voor werkplaatsen.

BEDRIJVEN

Pax Animi

Uw asbestattest in 5 stappen

1. CONTACT

1. CONTACT

Alles begint met een eerste contact. Het inspectiegebied wordt uitgebreid besproken. Alle relevante informatie wordt opgevraagd voor het vooronderzoek.

2. VOORONDERZOEK

2. VOORONDERZOEK

Vooronderzoek is belangrijk om beter overzicht te hebben over het inspectiegebied. Bij recente renovaties kunnen bepaalde ruimten uitgesloten worden mits bewijzen.

3. INVENTARISATIE

3. INVENTARISATIE

De inventaris gebeurt op het overeengekomen tijdstip. Voor aanvang wordt het opdrachtformulier overlopen. Dan pas kan de inspectie van start gaan volgens het protocol van OVAM.

4. LABOANALYSE

4. LABOANALYSE

Monsternames worden geanalyseerd door een erkend laboratorium. Na het ontvangen van de analyses kan het asbestattest aangevuld worden.

5. ASBESTATTEST

5. ASBESTATTEST

Het asbestattest wordt opgeslagen in de database van OVAM. Het attest wordt digitaal en/of schriftelijk aan u bezorgd. Online kan u deze raadplegen via de Woningpas.

Beschrijving

ONZE MEERWAARDE

 

Persoonlijke service
Correcte prijzen
Flexibel

 

ASBEST

ASBEST

Asbest is een verzamelnaam voor natuurlijke mineralen met een vezelstructuur die vooraf zijn opmars kende in Vlaanderen na de 2e wereldoorlog.

Asbest had veel eigenschappen: gemakkelijk te ontginnen en te verweren, goedkoop, heel sterk, slijtvast, bestand tegen basen en hoge temperaturen, .... Het werd verwerkt met of zonder een bindmiddel (cement, karton, lijm, gips, ...) die tot een grote variatie van producten zorgde. 

ASBESTINSPECTIE KAN OP 2 MANIEREN

ASBESTINSPECTIE KAN OP 2 MANIEREN

"Niet-destructief onderzoek"
De asbesthoudende materialen worden beschreven die bij normaal gebruik een risico kunnen vormen voor de gezondheid. 
Bij het bemonsteren van de materialen kan er echter kleine schade gemaakt worden om het materiaal te laten onderzoeken door een erkend labo als het materiaal al dan niet asbesthoudend is. 

"Destructief onderzoek"
Hier wordt daarentegen wel grote schade aangebracht. Vloeren en muren worden beschadigd om eventueel ingesloten asbest te detecteren. 

PAX ANIMI werkt voornamelijk in de regio West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen

Bespreek al uw wensen en ideeën voor een geslaagd project?